MSP… the Sovitas way..

Kelly Kuus
mrt. 17, 2023

MSP… the Sovitas way..

Uitbesteden van jouw IT-beheer kan een lang traject zijn, waarbij het idee wordt omgezet in acties en verantwoordelijkheden worden omgezet naar een regierol. Maar hoe vind je precies wat je zoekt en hoe ziet de nieuwe vorm van dienstverlening eruit? Als Managed Services Provider (MSP) is het onze taak om onze klanten de best mogelijke diensten te bieden om hun bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Flexibiliteit is daarbij essentieel, maar hoe zorgen we ervoor dat we de antwoorden vinden op de vragen die rijzen tijdens het proces?

De eerste stap in het bieden van flexibiliteit is het begrijpen van de behoeften en vereisten van elke klant afzonderlijk. Bij het samenstellen van een managed dienstpakket voor een nieuwe klant houden wij rekening met de eisen en wensen die ze hebben gedeeld, maar we houden ook rekening met de zaken die we zelf tegenkomen en waarvan we weten dat ze door de klant zijn vergeten. En soms betekent dat dat we verder gaan dan de letter van het contract, maar we blijven wel binnen het morele.

Als de klant wijzigingen in de diensten of de scope van de diensten nodig heeft, bekijken we deze verzoeken zorgvuldig en zorgen we ervoor dat de gemaakte afspraken duidelijkheid bieden in plaats van beperkingen. Zo streven we ernaar om de nodige flexibiliteit te bieden om onze klanten optimaal van dienst te zijn, terwijl we binnen onze contractuele verplichtingen blijven.

Als MSP-leverancier is het ook belangrijk om open en transparant te communiceren met onze klanten en altijd ethisch en integer te handelen. Door dit te doen, kunnen we de beste resultaten behalen voor onze klanten en ons bedrijf. Soms kan het zelfs interessant zijn voor de leverancier om iets extra’s te doen om een boost te geven aan de eigen dienstverlening en ook voor een stukje volwassenheid van de organisatie.

Als je op zoek bent naar een MSP-leverancier, zoek dan naar een partner die begrijpt wat jouw bedrijf nodig heeft en die flexibel genoeg is om aan jouw eisen te voldoen. Kies voor een leverancier die open en transparant communiceert en altijd ethisch en integer handelt. Zo kun je er zeker van zijn dat je de best mogelijke diensten krijgt om jouw bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

Tip voor de leverancier: Als leverancier is het belangrijk om begrip te hebben voor de realiteit dat je niet altijd de opdracht krijgt, zelfs als je denkt dat je een sterke aanbieding hebt. Dit vraagt om veerkracht en flexibiliteit om met eventuele teleurstellingen om te kunnen gaan, aangezien er vaak factoren meespelen die buiten jouw controle liggen.